BODA GLASBRUK BYALAG
Årgång 1 - Juni 2021

Hej och välkomna till vår första lokala ”tidning” som är ett informationshäfte till oss i och omkring Boda. För er som vill att samhället ska fortsätta att utvecklas och bli ett attraktivt område att bo i och besöka. Boda Glasbruk är numera ett kulturcenter som vi ska värna om.

I detta informationshäfte, som vi döpt efter vår förening, kommer vi alla att få ta till orda och berätta, tipsa och vara en del av i ett framtida samhälle. Har du något du vill informera om eller på annat vis vill dela med dig av är det bara att kontakta ordföranden Per Engström eller någon annan i styrelsen. Mer information finns på sidan 4.

I det första numret har vi tänkt att förhöra oss om vad NI vill att vi ska ha med i vårt lokala informationshäfte. Vi kommer också att ha en insändarruta där vem som helst får ha synpunkter på stort som smått. Lokalt eller i världspolitiken. Vi kommer också att ta emot annonser där lokala aktiviteter kostnadsfritt kan annonseras ut. Detta ska således vara ett forum för alla som vill och värnar om vårt samhälle i norra kommundelen. Vi kommer då också att erbjuda utrymme för grannbyarna så att vi tillsammans värnar om oss boende i norra delen av Emmaboda kommun.

Det är en hel del som händer i sommar och vi presenterar en del av detta här i. Men först vill vi hälsa alla välkomna till Boda Glasbruks Byalag nya informationssida i pappersform, men vi finns även på sociala media med hemsida och facebookgrupp.
- Tillsammans gör vi Boda Glasbruk fantastiskt -

Sommarfest på
Hönsalottas Luffarmuseum
Lördagen den 17 juli

Vi i Byalaget är med som arrangör vid årets sommarfest
på Hönsalottas Luffarmuseum.
Det börjar klockan 15.30 med en festival-
meny. Salladsbuffe med en kryddig soppa
som förrätt. Därefter Bodafile med stekt
potatis, svampsås. Dessert blir Stolla-
Heddas special Chokladpuddning med
mjukglass !! Smarrigt värre. Till detta finns det allt från alkoholfritt till öl & vin.
Klockan 17 kör ”Gubbandet HWC” igång. HWC är ett kalmarbaserat rockband. Det blir året musikgig i byn !!!
Klockan 19.00 blir det sedan en internationell konsert med Nadin Weiland. Nadin är en bejublad sångfågel från Tyskland. Otroligt bred repertoar. (Passa på. Första giget i Sverige)
Kvällen avslutas med HWC fram till kl. 21.00.

( Vid otjänligt väder flyttas arrangemanget in på museet )

Byalaget tackar Er som ställde upp då föreningen ordnade med en allmän städdag i samhället. Det visade sig att det blev ett halvt gallersläp som förpassades till Emmaboda Miljöstation.

 

Bli medlem i Boda Glasbruk Byalag. Var med och få din bygd levande och aktiv. Ett medlemskap kostar enbart 50 kr per person. Tillsammans är vi många och starkare….och hörs..
Bankgio: 5541-1490. Swish 123 065 41 60

BOKBUSSEN KOMMER TILL GAMLA SKOLAN
Biblioteket här i Boda Glasbruk stänger ner den 29 juni. Vi vill gärna visa att vi behöver bibliotek och att kunna låna böcker, ljudband mm. Kom ner till skolan och se den nya bussen som kommer klockan 12.00.
Efter kommunala förhandlingar är det bestämt att det införs en Bokbuss istället och den kommer från och med den 11 augusti och stannar då vid The Glass Factory kl 16.00 – 17.00.
Ställ nu upp mangrant så vi visar att vi verkligen behöver bibliotekets service i Boda Glasbruk.

INSÄNDARRUTAN
Regeringen har nu kommit med förslag att ta bort miljö-märkning på biogas, vilket jag ställer mej frågande till. Vi har haft biogasbil sedan 2010 och är mycket nöjda med det. I början var det svårt att hitta tankställen men nu finns det i varje kommun i Kalmar län och många i hela mellersta och södra Sverige. VARFÖR biogas? Tillverkas lokalt på spill från hem och gårdar. Korta transporter. Spill från tillverkning går tillbaka till gårdar som gödning. Biogas är förnybart och leder inte till några nettoutsläpp av CO2 vid förbränning. En biogasbil är försumbart dyrare än bensin och dieselbilar. Elbilen står högt på agendan just nu, men vi kan inte bara ha varken den ena eller den andra. I södra Sverige finns det gott om gårdar för produktion av biogas, norrut ser det sämre ut. Biogas lämpar sig därför där gårdstätheten är stor och kanske elbil där strömmen finns. Sedan är det ju problematiskt vid tillverkning och destruktion av batterier från elbilar och för att inte tala om barnarbete och miljöproblem i afrikanske gruvor för upptagning av metaller till batterier. Detta är något som regering och riks-dag borde fundera på. // Av: Per Engström

 

redagen den 5 juni 2021 höll föreningen sitt årsmöte i skolan. En ny styrelse valdes och till ny ordförande valdes Per Engström. Sekreterare Camilla Eriksson och kassör Stefan Karlsson. Som övriga styrelsemedlemmar valdes Christer Nilsson och Malin Sylvèn.
Ett extra årsmöte klubbades till den 14 augusti 2021 kl. 14.00 i skolan. Anledningen är bl.a ändring av föreningens stadgar.

Vi i Byalaget, Boda Idrottsförening, Jan-Olof Jäghagen och Hönsalottas Luffarmuseum var representerade i skolan när det hölls en träff med fastighetsbolaget och kommunen om skolans fortsatta framtid. Röster har förts för en nedläggning och rivning av dessa fina lokaler. Men efter förhandlingar bestämdes att planerna på rivning lades på is. Istället gavs en 5 årig frist för att visa att det går att hålla igång verksamhet i lokalerna och att ALLA som nyttjar dem SKA betala hyra oavsett hur kort stund eller i vilket utrymme man vill vara i. Det är en självklarhet.

I och med att representanterna på mötet visade att de ville få behålla lokalerna tog man också på sig en del mindre arbetsuppgifter för att hålla kommunens kostnader nere. Det visar sig nu att dessa insatser, som bestämdes av de närvarande vid mötet, resulterat i att tennisbanan ska rustas upp. Nytt nät ska sättas upp och linjer ska målas. Att vi tillsammans är starka - är en självklar slutsats. Vi passar även på att tacka kommunens representanter som lyssnade och förstod vikten av att Boda Glasbruk ska få behålla lokalerna i skolan.

Styrelsen Boda Glasbruks Byalag 2021
Ordförande Per Engström, 070-607 52 58
Sekreterare
Camilla Eriksson, 076-035 43 97
Kassör
Stefan Karlsson, 073-501 19 55