Det har kommin önskemål om att få lite ljus vid återvinningen. För närvarande är det beckmörkt där.

Jag har varit i kontakt med Teknik och fritid och Bygg o miljö. Det har ju utfärdats byggnadslov för anläggningen

på en lämplig plats. Man kan nu undra om platsen är så lämplig då det saknas belysning. Men kommunens representanter

jag har varit i kontakt med totalt avvisar önskemål om belysning. De dessutom hävdar att det inte går att överklaga beslutet om byggnadslov. Visst bor vi en förstående och tillmötesgående kommun.

Bengt Pettersson