FÖRSLAG FÖR FORTSATT VERKSAMHET

BODA GLASBRUKS SKOLA


 

För att skolan ska finnas kvar har vi i Byalaget tillsamns med föreningar i samhället utarbetat ett förslag att lämnas till Emmabodas utredare i frågan om skolans överlevande.


 

Följande förslag lägges:

En frist på tex. 5 år för föreningar i samhället att utveckla verksamheten i skolan.Ett övertagande av viss drift och löpande underhåll, tillsyn, utv.skötsel mm.

Föreningarna tar på sig detta utan ersättning för att skolan ska få leva kvar

Mer detaljerat avtal får förhandlas fram.

Föreningarna ska också jobba för att få ner driftskostnaderna till ett minium.För att minska dessa kan man tex. effektivisera värmekostnaderna. Få ner elkostnader genom att byta till mer kostnadseffektiva belysningar mm .

Föreningarna skall också jobba med att öka uthyrningar, verksamheter och nyttjande av lokalerna.

Exempel på verksamheter är, som delvis redan innan pandemin var på planeringsstadiet, theatergrupp, bastukvällar, ABF cirklar, gymuthyrning, biljardkvällar mm.

Alla ska betala hyra till kommunen.

Ett framtida behov av fritids kan finnas då inflyttning av barn har ökat.


 

Styrelsen Boda Glasbruks Byalag