VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

BODA GLASBRUKS BYALAG


 

Byalaget har under 2020 inte haft någon verksamhet på grund av pandemin.

Styrelsen har haft 3 st styrelsemöten under året.


 

Boda Glasbruk 2021.05.25


 

 

Per Engström